Leczenie raka piersi

Leczenie raka piersi można przeprowadzić na kilka sposobów i jest ono wieloetapowe. Leczenie chirurgiczne można zastosować u osób, które mają I i II stadium zaawansowania choroby. Bardzo często wykonuje się zabieg zmodyfikowanej amputacji piersi sposobem Patey’a, czyli wycina się gruczoł piersiowy razem z węzłami chłonnymi pachy, ale bez usuwania mięśni piersiowych. Niektórzy chorzy kwalifikują się …

Rokowania raka piersi

Wiele kobiet choruje na raka piersi. W związku z tym zaczynają się zastanawiać nad czynnikami, które wpływają na wyleczenie. Na rokowanie w przypadku raka piersi ma wpływ: – wielkość ogniska pierwotnego, – zajęcie węzłów chłonnych oraz liczba zajętych węzłów chłonnych, – histologiczne stopniowanie złośliwości guza, – typ histologiczny raka, – inwazja naczyń chłonnych, – obecność …

Objawy raka piersi

Objawy raka piersi zależą od stopnia zaawansowania choroby. W początkowym okresie choroba ta najczęściej przebiega bez objawów i jest ona wykrywana podczas robienia profilaktycznej mammografii albo jakiegoś innego badania diagnostycznego. Jednak zawsze najważniejszy jest wynik badania patomorfologicznego. Każdą zmianę, która wygląda niepokojąco trzeba skonsultować z lekarzem. Kiedy guz się rozrasta pojawiają się inne objawy. Takimi …

Stadia nowotworu i klasyfikacja raka piersi

Są cztery stopnie rozwoju nowotworów: – I stopień – guz ma średnicę mniejszą niż 2 cm. W wycinakach, które zostały pobrane do badania histopatologicznego nie ma komórek nowotworowych. Ten guzek nie zawsze musi być operowany. – II stopień – guz ma średnicę od 2 do 4 cm. W materiale, który został pobrany do badania, a …

Diagnoza raka piersi

Każda kobieta powinna sama w domu badać swoje piersi. To podstawowy i bardzo ważny proces wczesnego wykrywania raka piersi. Takie samobadanie składa się z oglądania stanu piersi, a także badania dotykowego, czyli palpacji. Badanie najlepiej przeprowadzać w ciepłym miejscu, np. przed prysznicem albo pójściem spać. Samobadanie trzeba wykonywać systematycznie, a najlepiej w tej samej fazie …

Czynniki ryzyka raka piersi

Jest wiele czynników, które mogą mieć wpływa na powstawanie raka piersi. Są to: – płeć; – wiek – zachorowalność wzrasta po 35. roku życia, a najwięcej zachorowań jest pomiędzy 50 a 70 rokiem życia; – czynniki genetyczne – dużym prawdopodobieństwem pojawienia się raka piersi jest jego występowanie u krewnych pierwszego stopnia, czyli matka, siostra. Natomiast …

Ciąża a rak piersi

Kobiety, u których raka piersi wykryto w ciąży albo zaraz po urodzeniu dziecka przechodzą chorobę podobnie jak inne kobiety, ale też mają takie same rokowania, u których nowotwór piersi nie jest związany z ciążą. Rak piersi, który jest związany z ciążą to ten, który rozwinął się u kobiety w ciąży albo do roku po porodzie. …

Rak piersi

Patrząc na statystyki, w Polsce umiera rocznie na raka piersi ponad pięć tysięcy kobiet. Jednak, aby to ograniczyć warto badać regularnie piersi. Można zgłosić się na badanie do lekarza albo samej zbadać sobie piersi. Rak piersi, który osiąga wielkość dwóch centymetrów rozwija się około 8 lat. Rak piersi inaczej nazywa się rakiem sutka albo rakiem …

Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego to jeden z najczęściej występujących nowotworów u osób starszych. Pod ty względem jest czwarty wśród mężczyzn i ósmy wśród kobiet. Ten nowotwór rozpoznawany jest przeważnie u mężczyzn po 45. roku życia. Największa zachorowalność jest w grupie wiekowej 80 – 84 lata. Można wyróżnić dwa rodzaje raka pęcherza moczowego: 1) inwazyjny, który nacieka …

Rak pęcherza moczowego – definicja

Rak pęcherza moczowego to jeden z najczęściej występujących nowotworów u osób starszych. Pod ty względem jest czwarty wśród mężczyzn i ósmy wśród kobiet. Ten nowotwór rozpoznawany jest przeważnie u mężczyzn po 45. roku życia. Największa zachorowalność jest w grupie wiekowej 80 – 84 lata. Można wyróżnić dwa rodzaje raka pęcherza moczowego: 1) inwazyjny, który nacieka …