Rokowania raka macicy

Choroba ta daje wczesne obawy, dzięki temu jest ona wykrywana wcześnie i są duże szanse na wyleczenie, które osiągają 80 – 90% przeżyć pięcioletnich. Jeżeli jest to już zaawansowany stopień choroby to rokowania są gorsze i udaje się wyleczyć 30 – 50% chorych. Rokowania raka macicy (odsetek przeżyć pięcioletnich): – stopień I – 73 – …

Rak macicy

Rak macicy, inaczej rak trzonu macicy, rak endometrium to czwarty pod względem zachorowań nowotwór złośliwy u kobiet. Rak ten występuje głównie po menopauzie, a 25% przypadków jest u kobiet przed menopauzą. Taki najważniejszy wpływ na rozwój tego nowotworu ma długotrwałe pobudzenie endometrium przez estrogeny, a szczególnie przy jednoczesnym niedoborze progesteronów. Rozwija się w śluzówce wyściełającej …

Zapobieganie rakowi płuc

Można zapobiegać rakowi płuc. Takim najważniejszym, a jednocześnie podstawowym sposobem jest niepalenie papierosów. Osoby palące powinny rzucić papierosy, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc. Im dłużej czasu upłynie od odstawienia papierosów to zmniejsza się ryzyko zachorowania na nowotwór. Nie ma żadnych badań przesiewowych, które pozwoliłyby na wykrycie raka płuc. Ale można robić regularne badania …

Rokowanie raka płuc

Rak płuc jest nowotworem, który źle rokuje. Związane jest to głównie z wykryciem choroby w zaawansowanym stadium, ale też dużej złośliwości samego nowotworu. Jeżeli chory ma do czynienia z rakiem niedrobnokomórkowym to szansę na całkowite wyleczenie daje prawidłowo przeprowadzony zabieg operacyjny. Natomiast rak drobnokomórkowy od samego początku rokuje źle. Rokowanie zależy od zaawansowania procesu, utkania …

Przyczyny raka płuc

Około 80% – 90% przypadków zachorowań na raka płuc spowodowane jest paleniem papierosów. Rakotwórcze działanie ma palenie czynne, jak i bierne wdychanie substancji smolistych, które zawarte są w dymie tytoniowym. Na zachorowanie na raka narażone są osoby, które mieszkają z osobami palącymi. Występuje on częściej u mężczyzn niż u kobiet. Przewlekłe palenie tytoniu zwiększa ryzyko …

Objawy raka płuc

Od powstania pierwszej komórki nowotworowej do ujawnienia się choroby mija zazwyczaj kilkanaście lat. Objawy mogą pojawić się dopiero w zaawansowanym stadium choroby, a w większości przypadków są to objawy niecharakterystyczne. Objawy raka płuc, które są związane z naciekiem oskrzeli, tkanki płucnej i innych struktur klatki piersiowej to: – przewlekły kaszel, – duszność, – ból w …

Leczenie raka płuc

To, jaka zostanie wybrana terapia zależy od rozległości i rodzaju nowotworu. Jeżeli rak jest wykryty wcześnie i nie ma przerzutów to wycina się zajęty przez raka płat płuca. Po operacji część chorych może zostać poddana radioterapii. Są również takie przypadki, że przed operacją przeprowadzana jest chemioterapia. W niektórych przypadkach chory w ogóle nie kwalifikuje się …

Diagnoza raka płuc

Rozpoznanie pierwotnego raka płuc jest bardzo trudne. Objawy, które pojawiają się są nieswoiste i wymagają wykluczenia innych chorób. Ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie raka płuc, ponieważ odpowiednia diagnoza i podjęcie właściwego leczenia dają szansę na wyzdrowienie. Jednak w bardzo wielu przypadkach jest on wykrywany już w późnym stadium. Takim pierwszym badaniem, które wykonuje się rutynowo …

Definicja raka płuc

Rak płuc rozwija się powoli i nie daje zazwyczaj żadnych objawów. Następnie działa bardzo szybko, a jego główną przyczyną jest palenie papierosów. Co roku w Polsce na raka płuc zapada około 20 tysięcy osób, a prawie 80% z nich to mężczyźni. W 90% przypadków zapadają na niego osoby palące papierosy. Takimi głównymi objawami choroby są: …

Rak płuc

Rak płuc rozwija się powoli i nie daje zazwyczaj żadnych objawów. Następnie działa bardzo szybko, a jego główną przyczyną jest palenie papierosów. Co roku w Polsce na raka płuc zapada około 20 tysięcy osób, a prawie 80% z nich to mężczyźni. W 90% przypadków zapadają na niego osoby palące papierosy. Wyróżnia się cztery podstawowe typy …