Leczenie raka prostaty

Osoby chore, które mają raka ograniczonego do gruczołu krokowego, można poddać radykalnemu leczeniu, które całkowicie wyeliminuje nowotwór. Metodami takiego leczenia są: – leczenie chirurgiczne, które polega na całkowitym wycięciu prostaty razem z pęcherzami nasiennymi i węzłami chłonnymi miednicy; – radykalne napromienienie stercza z pól zewnętrznych; -radioterapia, która polega na wprowadzeniu, czasowo lub na stałe, radioizotopu …

Diagnoza raka prostaty

Podstawowe metody Metody stosowane przy rozpoznaniu raka prostaty to: – wywiad lekarski; – badanie przez odbytnicę, czyli badanie per rectum. Badanie to pozwala na stwierdzenia twardych guzków, które są zlokalizowane w obrębie prostaty. – określenie stężenia PSA w surowicy krwi. To antygen sterczowy. – ultrasonografia przezodbytnicowa (TRUS). Pobrany materiał jest oceniany według skali Gleasona, która …

Definicja raka prostaty

Rak prostaty to jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Choroba rozwija się powoli. Prostata, inaczej nazywana sterczem albo gruczołem krokowym należy do układu męskich narządów płciowych. Większość objawów związana jest z oddawaniem moczu. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby nowych rozpoznań raka prostaty. Prostata to inaczej gruczoł krokowy, stercz. Jest to nieparzysty narząd …

Rak prostaty

Definicja raka prostaty Rak prostaty to jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Choroba rozwija się powoli. Prostata, inaczej nazywana sterczem albo gruczołem krokowym należy do układu męskich narządów płciowych. Większość objawów związana jest z oddawaniem moczu. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby nowych rozpoznań raka prostaty. Prostata to inaczej gruczoł krokowy, stercz. Jest …

Diagnoza raka macicy

Badaniem, które pozwala rozpoznać raka macicy jest tzw. łyżeczkowanie, czyli abrazja jamy macicy. Specjalnym narzędziem zeskrobuje się warstwy komórek endometrium i wysyła do badania histopatologicznego. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu ogólnym i nie pozostawia on żadnej rany operacyjnej, gdyż wszystko wykonywane jest przez naturalne otwory ciała. Innym badaniem, które również się wykonuje coraz częściej …

Jak zapobiegać rakowi macicy?

W przypadku raka macicy bardzo ważne są regularne badania profilaktyczne. Kobiety, które przeszły menopauzę powinny odwiedzać lekarza przynajmniej raz na rok. Warto strzec się przed nadwagą, ponieważ nadmiar tkanki tłuszczowej oznacza również nadmiar estrogenów, które stymulują endometrium. Wczesnego raka albo rozrost endometrium pozwala rozpoznać badanie USG przepochwowe. Na zwiększenie rozwoju raka macicy wpływa: – cukrzyca, …

Objawy raka macicy

Objawy tego raka są wyraźne. Symptomy, które wskazują na nowotwór to: – nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych pomiędzy miesiączkami, a także krwawienia po menopauzie. Trzeba o tym powiedzieć lekarzowi, ale też mogą oznaczać inne problemy, takie jak: obecność mięśniaków albo polipa w macicy lub endometriozę. Poza tym są wczesnym objawem raka macicy. – upławy zazwyczaj …

Czynniki ryzyka raka macicy

Mechanizm rozwoju raka macicy nie został do końca poznany. Wpływ na rozwój tego nowotworu ma długotrwała stymulacja endometrium przez estrogeny, a szczególnie przy jednoczesnym niedoborze progestagenów. Czynniki ryzyka raka macicy to: – otyłość w wieku 50 – 59 lat, – hiperestrogenizm endogenny, – hiperestrogenizm egzogenny, – cukrzyca, – nadciśnienie tętnicze, – nierództwo, – późna menopauza, …

Leczenie raka macicy

O tym, jaka metoda leczenia raka macicy zostanie wybrana decyduje stopień zaawansowania nowotworu, a także jego typ. W leczeniu stosowane są następujące metody: – metody chirurgiczne, – radioterapia, – brachyterpaia, – leczenie skojarzone, czyli chemioterapia i hormonoterapia. Kobiety, które mają I i II stopień (naciekanie ograniczone do myometrium i szyjki macicy) zaawansowania choroby leczy się …

Klasyfikacja raka macicy

Klasyfikacja FIGO raka macicy: – stadium I – nowotwór jest ściśle ograniczony do trzonu macicy; – stadium Ia – brak nacieku lub głębokość obejmuje < 50% mięśniówki; – stadium Ib – naciek obejmuje ≥50% mięśniówki; – stadium II – nowotwór nacieka podścielisko szyjki macicy, ale nie wychodzi poza macicę; – stadium III – lokalne i …