Wyniki badań krwi – BASO

BASO to bazofile, inaczej granulocyty zasadochłonne. Są one morfotycznym składnikiem krwi i należą do grupy białych krwinek, a powstają w czerwonym szpiku kostnym. Mają zdolność do fagocytozy. Norma: < 0,1 K/µl (G/l) Co oznacza podwyższona wartość bazofilii? Podwyższony poziom może wskazywać na choroby alergiczne, przewlekłą białaczkę szpikową, wrzodziejące zapalenie jelit, przewlekły stan zapalny w przewodzie …

Wyniki badań krwi – WBC

WBC to leukocyty, czyli całkowita liczba białych krwinek. Białe krwinki chronią nasz organizm przed bakteriami, wirusami oraz grzybami. Są elementem morfotycznym krwi i jednym z elementów układu odpornościowego człowieka. Poza tym są odpowiedzialne za pochłanianie, trawienie komórek drobnoustrojów oraz martwych krwinek przez część krwinek białych. Norma wynosi: 4,1 – 10,9 K/µl. Co oznacza podwyższony poziom …

Wyniki badań krwi – OB

OB – to odczyn Biernackiego. Inaczej jest to prędkość opadania erytrocytów, które są mierzone w czasie jednej godziny. Norma nie powinna przekraczać – 12 mm/h. Jednak u osób starszych może wynosić 20 – 30 mm/h. Co oznacza podwyższone OB? Podwyższone OB może być u kobiet przed miesiączką i w trakcie krwawienia, ale też w czasie …

Wyniki badań krwi – PLT

PLT – to płytki krwi, czyli trombocyty. Trombocyty są odpowiedzialne, np. za krzepliwość krwi, a także formowanie się strupa. Odpowiadają także za skurcz naczyń krwionośnych. Są one mniejsze od innych składników ludzkiej krwi. Swoim wyglądem nie przypominają ani czerwonych ani białych krwinek. Norma dla trombocytów: 140–440 K/µl dla kobiet i mężczyzn. Co oznacza podwyższony poziom …

Wyniki badań krwi – MONO

MONO to monocyty. Są to komórki, które znajdują się w szpiku kostnym i należą do układu krwinek białych. Monocyty są największe spośród leukocytów. Norma wynosi: 0,1–0,4 G/l. Co oznacza podwyższony poziom MONO? Podwyższony poziom może świadczyć o mononukleozie, przewlekłej chorobie bakteryjnej, np. bruceloza, gruźlica, kiła, a także w chorobie Leśniowskiego – Crohna, przy białaczce monocytowej, …

Wyniki badań krwi – HGB

HGB – jest to hemoglobina. Jest to białko, które wchodzi w skład czerwonych krwinek. Jest ona odpowiedzialna za transport tlenu i dwutlenku węgla do wszystkich komórek naszego organizmu. Wartość hemoglobiny zależy od wielu czynników, takich jak: – płeć, – tryb życia, – wysokość nad poziomem morza. Oznacza się ją skrótem Hb lub Hgb. Normy hemoglobiny: …

Wyniki badań krwi – HCT

HCT to hematokryt, inaczej jest to stosunek objętości zlepionych krwinek do objętości całej krwi. Od niego zależy lepkość krwi. Wartość hematokrytu zależy od ilości czerwonych krwinek i ilości osocza krwi. Oznaczany jest jako Ht lub Hct. Zazwyczaj wyrażany jest w procentach albo w postaci ułamka. Normy hematokrytu to: – 35 – 39% – dla dzieci …

Wyniki badań krwi – EOS

EOS to inaczej eozynofile, czyli granulocyty kwasochłonne. Są jednym ze składników szpiku kostnego. Mają bardzo ważne znaczenie podczas zwalczania pasożytów, a także przy reakcjach alergicznych. Powstają w szpiku kostnym, a stamtąd przemieszczają się do krwi, gdzie krążą i docierają do tkanek. Ich podstawową funkcją jest niszczenie obcych białek. Jest to rodzaj krwinek białych. Eozynofile są …

Wyniki badań krwi – RBC

RBC to erytrocyty, czyli krwinki czerwone. Zawierają hemoglobinę i dzięki temu są nośnikami tlenu w organizmie człowieka. W każdym erytrocycie znajduje się czerwony barwnik, czyli hemoglobina. Jest duża rozbieżność w podawanych prawidłowych wynikach erytrocytów. W związku z tym parametry te należy traktować orientacyjnie. Norma u kobiet: 3,9 – 5,6 M/µl. Norma u mężczyzn: 4,5–6,5 M/µl. …

Wyniki badań krwi – MCV

MCV – jest to średnia objętość krwinki czerwonej. Nazywana jest makrocytozą. Norma MCV: 80 – 97 fl. Co oznacza obniżony poziom MCV? Wzrost poziomu MCV nie zawsze oznacza coś poważnego. Jednak jeżeli jego wartość przekroczy 110 fl, to może być spowodowane niedoborem witaminy B12, kwasu foliowego albo niedokrwistością, która jest związana tymi niedoborami. Co oznacza …